Gerek yerel gerekse uluslararası müvekkillere hizmet veren Sönmez Hukuk Sağlık ve İlaç Departmanı, sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet vermektedir.

Sönmez Hukuk tarafından Sağlık ve İlaç sektörüne sunulan hizmetlerden bazıları:
İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması
İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)
Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması
İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri
Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuruları, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri
Müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *