Portfolio Gallery: Finance

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz, donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

0

Sönmez Hukuk,halk arasında “Bitcoin” adıyla sıklıkla duyduğumuz ve sayıları hızlıca artan kripto para ve token türlerini ve arkasındaki temel teknoloji olan “blockchain” yapısının hukuk dünyasındaki yansımalarını yakından takip etmektedir. Bu alanda güncel ve doğru bilgiyi saptayan ve müvekkillerine aktif olarak danışmanlık hizmeti vermekte olan sayılı bürolardan biridir.

Sönmez Hukuk , öncelikle kripto para borsalarını işletenlere, soğuk ve sıcak cüzdan (cold/hot wallet) hizmet sağlayıcılarına ve kripto para “döviz bürolarına” kuruluş safhalarına ilişkin gerekli danışmanlığın ve altyapının oluşturulması da dahil olmak üzere pek çok hizmet sunmaktadır.

Bununla birlikte ülkemizde uygulama yaygınlığı halen kısıtlı olan para/token halka arzlarının, yani evrensel deyimi ile ICO’ların (initial coin offering) yapılabilmesi için hukuki yapılanma desteğini veren öncü çalışma gruplarından biridir. Bu alandaki pratik, şirket ve oluşumların whitepaperlarının hazırlanması aşamasındaki danışmanlığı da kapsamaktadır.

Sönmez Hukuk ayrıca blockchain teknolojisinin kullanıldığı, akıllı ve güvenli sözleşmelerin temel teşkil ettiği farklı sektörlerdeki müvekkillerine de gerekli hukuki altyapının oluşturulması konusunda destek vermektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere büromuz tarafından kripto para, blockchain ve ICO yatırımcılarına sağlanmaktadır:
Müvekkile özel tasarlanacak, ilgili faaliyetler için gerekli her türlü standart dokümantasyonun (özellikle ICO whitepaperların ilgili kısımlarının, sorumluluk redlerinin (disclaimer) vb.) hazırlanması,
Kripto para transferi için borsa işletenler ve benzeri hizmet sağlayanlara kuruluş safhasından itibaren tüm hukuki altyapının sağlanması.
ICO süreçlerinin yönetilmesi.
Bireysel müvekkillere sektör ve gelişmeler hakkında genel hukuki danışmanlık sağlanması.
Çeşitli kurumlarda yürümekte olan mevzuat çalışma gruplarına uygulamadaki sorunlar ile ilgili bilgilendirme yaparak mevzuat çalışmalarına katılmak.
Sayılanlara ek olarak  Sönmez Hukuk, hukukun her alanında hizmet sağlayabilen yapısı sayesinde müvekkillerine gerekli altyapını oluşturulmasından sonra gerekebilecek A’dan Z’ye tüm hukuk ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

0